Κυκλικός ευθύγραμμος αεραγωγός (SRD)

Κωδικός: SRD
Διαστάσεις Προϊόντος
Κυκλικός ευθύγραμμος αεραγωγός
Περιγραφή