Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

ΣΚΛΙΑΜΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Η ΣΚΛΙΑΜΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ γνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σάς απασχολεί και λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε τέτοια πληροφορία που γνωστοποιείται θα αντιμετωπίζεται ως πολύτιμη ιδιοκτησία της.
Η παρούσα πολιτική περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παραχωρείται θα είναι ασφαλής και εμπιστευτική και θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρήθηκε.
Η ΣΚΛΙΑΜΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ γνωρίζει ότι το σας απασχολεί πώς και πού χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην παρούσα ιστοσελίδα έχουμε λάβει ειδική μέριμνα ώστε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα περιέρχονται σε εμάς να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής.

 1. Προσωπικά δεδομένα

  Τα μοναδικά δεδομένα προσωπικής φύσης που συλλέγουμε είναι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εφ' όσον κάνετε εγγραφή ως μέλος στην παρούσα ιστοσελίδα ή επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να σας παραδώσουμε, οποιαδήποτε στιγμή, αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας, εφ? όσον το ζητήσετε.
  Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει αυτόματα προσωπικά δεδομένα, καταγράφει μόνο τον αριθμό διαδικτυακού πρωτοκόλλου του επισκέπτη, ο οποίος αναγνωρίζεται αυτόματα από τον διακομιστή (web server) που, στη συνέχεια, παραδίδει το περιεχόμενο στον υπολογιστή σας. Εφ' όσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο θα έχετε έναν αριθμό διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) που θα έχει, για παράδειγμα, την εξής μορφή: 197.178.59.9.
  Για τη συλλογή τεχνικών πληροφοριών για καθαρά στατιστικούς σκοπούς μη προσωπικής φύσης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην αναγνώρισή σας και οι οποίες είναι απαραίτητες για σκοπούς συστημικής διαχείρισης, η παρούσα ιστοσελίδα κάνει χρήση της τεχνολογίας cookies. Ένα cookie είναι ένα μήνυμα που αποστέλλεται από τον διακομιστή διαδικτύου (web server) προς το πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου (web browser) στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για την αναγνώριση του υπολογιστή του επισκέπτη ώστε να καταγράφεται η επισκεψιμότητα και η επανάληψη των επισκέψεων στην ιστοσελίδα. Αν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα πλοήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, παρέχονται στην επιλογή «Βοήθεια» που υπάρχει στα περισσότερα προγράμματα πλοήγησης διαδικτύου.
  Η ΣΚΛΙΑΜΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ χρησιμοποιεί Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την ΣΚΛΙΑΜΗΣ - ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html . Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

 2. Πιθανές χρήσεις προσωπικών δεδομένων

  Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας αποστέλλετε θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κάποιον από τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες σχετικές με το αίτημά σας
  • Για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της ΣΚΛΙΑΜΗΣ – ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ
  • Για εσωτερική χρήση
  • Για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας
  • Για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο ή/και την εμφάνιση της ιστοσελίδας στις προσωπικές προτιμήσεις κάθε επισκέπτη
  • Για να ειδοποιήσουμε τους χρήστες για τυχόν ενημερώσεις στην ιστοσελίδα
  • Για να επεξεργαστούμε και να δημοσιεύουμε στατιστικές σχετικές με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Ωστόσο, αυτές οι στατιστικές είναι ανώνυμες και δεν αναγνωρίζουν χρήστες
  • Για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς αναφέρονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (π.χ. για διαγωνισμούς στους οποίους θα επιλέξετε να συμμετάσχετε μέσω της ιστοσελίδας).
  • Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 (ΕΕ), ο οποίος Κανονισμός, όπως γνωρίζετε, δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα, αλλά σε φυσικά πρόσωπα/ ατομικές επιχειρήσεις, σας ενημερώνουμε ότι το πελατολόγιό μας θα αποτελέσει υποκείμενο επεξεργασίας για στοιχεία που αφορούν στην πιστωτική συναλλακτική συμπεριφορά του, με σκοπό τη νομική στήριξη του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας, για τη διασφάλιση της εμπορικής πίστης, την πρόληψη της απάτης, την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς. Ειδικότερα, οι πληροφορίες οι οποίες θα γνωστοποιούνται, αφορούν τα στοιχεία τιμολογίου. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας συμμετέχει σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής Στοιχείων Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του πελατολογίου της, συνεργαζόμενη με γνωστή εταιρεία παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης, η οποία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και με βάση την απόφαση 26/2004 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), δύναται να συλλέγει τα δεδομένα, τα οποία προβλέπονται στην απόφαση, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για αυτά τα δεδομένα.

 3. Κοινοποίηση

  Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε κανέναν χωρίς την συγκατάθεσή σας.

 4. Μεταβολές στην πολιτική εμπιστευτικότητας

  Εφόσον αποφασίσουμε οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική εμπιστευτικότητας, η ενημερωμένη πολιτική θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιαδήποτε πρακτική μεταβολή στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας.