Αναχώρηση ορθογωνική/τετράγωνη (TSR)

Κωδικός: TSR
Διαστάσεις Προϊόντος
Αναχώρηση ορθογωνική/τετράγωνη
Περιγραφή